LDD stapt in coalitie. Willy Kuijpers blijft burgemeester.Eindelijk is er een oplossing gevonden voor de bestuursimpasse die was ontstaan doordat twee raadsleden van Wij de meerderheid hadden verlaten en als onafhankelijk raadslid zetelden.
Hierbij de mededeling van het gemeentebestuur:

Uit de bekommernis de gemeente democratisch bestuurbaar te houden is de coalitie Wij/Sp.amet LDD overeengekomen dat LDD met raadslid Jean-Pierre Dekeyser toetreedt tot de coalitie. Daardoor is er een nieuwe meerderheid in Herent, die een doorstart kan maken voor de resterende twee jaar van de legislatuur.
Het beleidsplan wordt niet gewijzigd, maar de volgende afspraken werden wel bevestigd en/of vastgelegd:
• LDD staat achter de besparingen die in de gemeentebegroting 2011 ingezet zijn.
• De gemeentelijke meerjarenplanning zal in evenwicht gehouden worden op de lange termijn, dat wil zeggen tot 2024 (of 2 legislaturen na de huidige).
• Er wordt pas beslist of het project sporthal-zwembad doorgaat op het ogenblik dat de financiële ruimte ervoor op diezelfde termijn (2024) aantoonbaar is; de bestuursmeerderheid blijft ijveren om het NSC in zo een sluitende meerjarenplanning in te passen.
Op gebied van mobiliteit en wegenwerken zal er een betere coördinatie gebeuren met de nutsmaatschappijen en omliggende gemeenten, om hinder bij wegenwerken te beperken, maar vooral om nutswerken samen te laten gebeuren.
• LDD Herent zal actief worden in de sociale huisvestingsmaatschappijen Volkswoningbouw en SWAL. LDD zal sterk het accent op renovatie leggen, om zo energiearmoede te bestrijden en langdurige leegstand van woningen te voorkomen.

Doordat raadslid Dekeyser geen schepenambt opneemt, hoeft de samenstelling van het college van burgemeester en schepenen niet te worden gewijzigd.
Willy Kuijpers, die eerder aangekondigd had zijn mandaat ter beschikking te stellen om de opname van een derde partij in het college mogelijk te maken, blijft burgemeester tot het einde van de legislatuur. Dit was ook de expliciete wens van LDD.
Raadslid Dekeyser wordt voor het beleidsdomein sociale woningbouw voorgedragen als ondervoorzitter van Volkswoningbouw en als vertegenwoordiger van de gemeente Herent in de SWAL en, voor het beleidsdomein mobiliteit, als vertegenwoordiger bij De Lijn; hij neemt deel aan de gemeenteraadscommissies Openbare Werken (coördinatie nutsmaatschappijen) en Welzijn (seniorenbeleid).
De leden van het college behouden de bestaande bevoegdheden.
De bevoegdheden van schepen Bex worden als volgt verdeeld:
• tweede schepen Jo De Clercq: stedenbouw (vergunningen) en milieu
• derde schepen Luk Draye: begraafplaatsen
• vierde schepen Arlette Caes: erosie, waterbeleid, landbouw, ruimtelijke
ordening (planning), mobiliteit
• vijfde schepen Els Demol: toerisme
Op dinsdag 21 december wordt de begroting 2011, zoals gepland, aan de gemeenteraad voorgelegd.
Krachtlijnen van de begroting zijn de continuïteit van het beleid wat de gemeentelijke kerntaken betreft, maar ook – gezien de economische omstandigheden – consequente spaarzaamheid in de werking en beperking van niet-essentiële uitgaven.

Submit a comment

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s