Een andere kijk op een doortrekkersterrein

pagegrab

 

Het geplande doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners blijft voor heel wat beroering zorgen bij de bewoners van Herent. Jammer genoeg zijn de negatieve gevoelens vaak gebaseerd op foutieve en/of sterk gekleurde informatie die rond woonwagenbewoners de wereld wordt ingestuurd.  Zelfs in de zogenaamde “neutrale” pers bedienen journalisten zich liever van het smeuïge “zigeunerkamp” dan van “doortrekkersterrein“…

Informatieve website

Het is daarom erg lovenswaardig dat een aantal verenigingen en organisaties uit het Herentse middenveld de koppen bij mekaar gestoken hebben om een neutraal informatie-portaal te creëeren.
Via hun gezamelijke website www.doortrekkersterreinherent.be proberen ze correcte informatie te verspreiden over de thematiek zodat ieder voor zich een oordeel kan vellen. ‘Het is zeker niet de bedoeling van deze campagne om iedereen te overtuigen om zonder meer ‘ja’ te zeggen op een doortrekkersterrein in Herent’, stelt men uitdrukkelijk.
De website werd samengesteld uit accurate informatie die door verschillende organisaties, zoals het Kruispunt Migratie Integratie en Caritas in Belgium, werd doorgegeven.

Recht op wonen

‘Volgens ons biedt de mogelijke komst van een doortrekkersterrein aan de lokale overheid en de bewoners de kans om de gemeente Herent uit te bouwen tot een warme gemeenschap’, stelt men in een open brief. ‘Ook voor mensen die vanuit hun cultuur samenleven binnen andere woonvormen dan die waarmee we vertrouwd zijn, geldt dat niemand mag worden uitgesloten. Iedereen heeft recht op wonen’.

Met dit initiatief ondersteunen de middenveldorganisaties de zoektocht naar een geschikte locatie voor het doortrekkersgebied in Herent. ‘We pleiten ervoor om binnen onze gemeenschap een open debat te voeren en het nodige draagvlak te creëeren’, klinkt het verder.

Dit zijn de organisaties die meewerken:

Grosh, Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking
Sagh,Stuurgroep Broederlijk Delen- Welzijnzorg
Comité 11.11.11.
Adekir
Hannah vzw
Wereldsolidariteit Herent
KVLV Winksele
ACW-bestuur-Herent
KWB Winksele
KWB Herent
Femma Herent
JONGCD&V Herent
Parochieploeg Winksele
Parochieploeg Herent

5 comments

 • Tot op heden heeft nog niemand gezegd waarom op 15 februari 2013 er een algemene consensus is over het terrein aan de omleiding en op 26 februari 2013 plots van koers wordt gewijzigd.
  (http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/bulletin-va-maart-2013_tcm5-86683.pdf) (http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00192_00001/data/Verslag%20p
  lenaire%20Afbakening%20Leuven_definitief.pdf)
  @ groen dit menen jullie toch niet .. Volgens het Gewestplan is de huidige locatie landschappelijk waardevol agrarisch gebied
  Volgens het Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “open ruimte” nog geen 6 maanden goedgekeurd is het bosuitbreidingsgebied.
  Volgens het ontwerp Gewestelijk RUP “afbakening regionaal stedelijk gebied Leuven” is het een Gemengd open ruimtegebied bestemd voor natuurbehoud, bosbouw, landbouw.
  @ parochieploeg in bijzonder zijn pastor kerk en staat zijn in België gesplitst …of op zijn bijbels : geef de koning wat de koning toekomt en God wat God toekomt.. jammer dat u aan functievermeniging doet . Het doortrekkersterrein hoort thuis aan de omleiding. Niemand is gebaat met deze locatie zeker de woonwagenbewoners zelf niet : overstromingsgevoelig, ver van elke winkel, weggestopt naast de afrit .. de boodschap van de gemeente aan hen lijkt wel daar kan je je zetten en voor de rest willen we u in de gemeente liefst niet tegenkomen … we stoppen u waar niemand u ziet .. op een plaats die niet geschikt is tegen elke bestemming die eerder in algemeen overleg aan dit gebied werd gegeven.

 • De website doortrekkersterreinherent.be is niet bedoeld om te pleiten voor deze of gene locatie, wel om geïnteresseerden te informeren over alles wat te maken heeft met een doortrekkersterrein. Dit om mensen te voorzien van informatie, zonder dat ze zelf moeten rondzoeken naar informatie in verschillende documenten – dat hebben wij voor hen gedaan. Alle bemerkingen in verband met wateroverlast etc rond de huidige voorliggende locatie, werden trouwens door de provincie ‘meegenomen’. Aan hen nu om op een volgend moment te overtuigen van de overblijvende mogelijkheden.

  De verschillende middenveldsorganisaties die meewerken aan de website en aan het informeren van de burgers, willen helemaal geen partij kiezen voor of tegen een bepaalde locatie. Wel willen zij ons bewust maken van de problematiek en verder gaan dan de gebruikelijke termen en vooroordelen die rond deze bevolkingsgroep gecreëerd worden.

  Specifiek rond je reactie. Vanuit Groen werken wel enkele mensen mee, maar Groen zelf heeft, als organisatie, niet ondertekend. De parochies hebben hier zeker een plaats, wees gerust: de scheiding tussen Kerk en staat komt niet in het gedrang. Vanuit het christelijke gedachtegoed willen de parochies meewerken aan een gemeenschap die aandacht heeft voor iedereen, in het bijzonder voor de kleinsten en armsten. Kerk-zijn gaat dan ook verder dan het Instituut of dan pastoors en priesters. Het gaat in de eerste plaats om mensen die samen Kerk vormen.

  Tot slot hopen de middenveldsorganisaties dat het debat in de eerste plaats op een serene en rustige wijze gevoerd kan en mag worden. Opruiende boodschappen, populistische uitspraken of persoonlijke aanvallen hebben hier zeker geen plaats. Samen met de gemeente en alle betrokkenen willen we bouwen aan ons dorp. Dat is wat ons in de eerste plaats zou moeten drijven. Hopelijk kan er, alsnog, op deze wijze verder gedacht worden…

  • Het rapport van Binnenlandse zaken over de rondtrekkende dadergroepen is geen populistische of opruiende informatie. http://www.polfed-fedpol.be/crim/pdf/Rondtrekkers_NL.pdf. Ook de media brengen regelmatig informatie die dat beeld alleen maar bevestigen. Wij citeren objectieve bronnen .

   Maar wij hekelen het christendom met het roze lintje, de rijstpappen zoete religie die dweept met zweverige principes en botst met de realiteit.

   Het liefdegebod wordt gemotiveerd door de verwijzing naar Gods liefde die alle mensen omvat (Mt 5,45; Lc 6,35). In het licht van deze overtuiging heeft elke christen de opdracht te zoeken naar de meest haal-bare “samenlevingsvorm” waarin dit solidariteitsbeginsel wordt gerealiseerd.
   Het gebod tot naastenliefde wordt in de christelijke traditie niet op een naïeve manier geponeerd.

   Sereen, rustig maar eerlijk.

   Christus roept mensen op om op te komen voor de zwakkeren maar niet ten koste van ….

   De oudere bevolking die hier al woont ook zij verdienen dat er voor hen opgekomen wordt.

   Als je aan een nieuw sociaal project begint als gemeente dan moet je zeker zijn
   – je bestaande sociale opdrachten niet hypotekeert
   – je het kan omkaderen en begeleiden
   om zo tot een volgehouden solidariteit te komen.

   Een verantwoorde en gedragen naastenliefde is geen impulsieve hartsbeweging.
   Daar hebben we in het verleden al heel wat voorbeelden van gezien ook in de kerk. Dat leidt tot frustraties …

   Het is onze mening dat de inplanting aan de Vlietstraat van dit toch delicaat project geen uiting is van naastenliefde of solidariteit.Door mensen te verbannen naar de “stadspoort” zoals dat ook in de tijd van de eerste christenen gebeurde krijg je geen “samenlevingsvorm”.

   De verschillende locaties zijn onderzocht en de locatie aan de Vlietstraat is het minst geschikt . Je kan in deze geen objectieve informatie geven als je ook niet bereid bent om het over de locatie en de omkadering te hebben .

   Verder wordt door u met geen word gerept hoe we die volgehouden solidaritiet gaan financieren rekening gehouden met de bugettaire moeilijkheden van de gemeente. Het gaat om meer dat eenmalig inrichten van een terrein en controleren en registreren van bewoners ..

   Bouwen aan ons dorp doe je samen met degene die er wonen, weloverwogen en in de lijn van “ojectieve” informatie …

   Dat is het kader waarin wij als comité willen opkomen.

   Door ons te stigmatiseren en te stellen dat wij opruiende, populistische informatie verstrekken in een poging om ons op één lijn te plaatsen met eventueel politieke partijen die dat wel doen geeft u weerom geen objectieve informatie.

 • Ik heb een zoon met autisme die altijd begeleiding nodig heeft. Als je dan als ouder te horen krijgt dat er 1 plaatsje op de 710 vrij komt voor een persoon met een handicap die onder begeleiding moet wonen (beschermd wonen) !!! Dat ze hier is eerst iets aan doen, voor hun eigen volk (Belgen) eerst, maar neen, hier wordt niets aan gedaan want de ouders kunnen er toch voor zorgen!! Wat gebeurd er met onze “probleem”kinderen, die belanden veel te vroeg in een rusthuis als wij er niet meer zijn of je moet doen wat wij gaan doen en zelf iets uit de grond stampen !!!! Dat ze hier is EERST iets aan doen !!!!!!!

  • Dag Sabrina,

   Ik denk dat je niet alleen staat. Europa heeft Belgie de voorbije week ook op de vingers getikt ivm de veeeel te lange wachttijden ivm opvang/begeleiding van gehandicapten ed…
   Er is nog een lange weg voor de boeg. Geef vooral de moed niet op!

   Groet,

   Dirk

Submit a comment

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s