Voor elk kind een plaats in een Herentse school

logoband-800

 

Herent groeit snel. Maar kunnen de Herentse scholen de bevolkingstoename volgen?
Dat is de centrale vraag van drie debatavonden die KWB en Curieus! i.s.m. de Herentse scholen en de schepen van onderwijs organiseren.

Op maandag 17 maart werd de eerste debatavond gehouden. Hier volgt het verslag dat we kregen van KWB:

——————————————————————————————————————————————————————————-

In de eerste avond op 17/3 stond de stelling, “voor elk kind een plaats in een Herentse school”, centraal.
Na de welkom door de directeur van de gastschool, en namens de organisatoren, Curieus en KWB, startte de avond met de getuigenissen vanuit de 4 scholen over de wijze waarop zij een antwoord geven op de noden van kinderen die een specifieke zorg vereisen.

Uit deze getuigenissen blijkt

 • dat de scholen reeds heel veel aandacht en zorg besteden aan kinderen met specifieke noden;
 • dat het lukken of mislukken van deze zorg zeer sterk afhangt van
  • het betrekken van de ouders in dit “zorgproces”;
  • het samenwerken met andere netwerken buiten de school;
  • de draagkracht van de leerkrachten en de school.

Daarop aansluitend gaf dhr Mels, directeur van het CLB Leuven, een interessante en heldere uitzetting over inclusief onderwijs (zie pps). Deze uiteenzetting handelde over:

 • Het inclusief onderwijs als een element uit de evoluties in de ruime samenleving.
 • Het nieuwe decreet
 • De visie op zorg

Het laatste deel van de avond was een gesprek tussen het publiek en een panel samengesteld uit de personen die een getuigenis brachten, dhr Mels en aangevuld met dhr Daniel Ooms, hoofd van de maatschappelijk werkers van het OCMW. De leiding van het panel was in handen van mevr Hilde Loeders, verbonden aan de lerarenopleiding van de groep T.

De tijd was te kort voor het boeiend gesprek dat een antwoord moest geven op vragen als

 • Meer uitleg over de verschillende types van bijzonder onderwijs die na de invoering van het decreet overblijven.
 • Bestaat er een overzicht van het aantal kinderen uit Herent dat naar het bijzonder onderwijs gaat?
 • Kan er naast de aandacht voor de kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden ook niet meer aandacht gaan naar de kinderen die intellectueel ver boven het gemiddelde uitsteken?
 • Als morgen kinderen met beperktheden een plaats krijgen in het normale onderwijs, krijgen ze dan, zoals nu in het bijzonder onderwijs, ook bijkomend de nodige ondersteuning in de vorm van logopedie, therapie,…En indien ja gebeurt dit binnen de lesuren of daarbuiten? En wat is daarvan de mogelijke weerslag op de leersituatie?
 • Reeds jaren wordt er over deze problematiek gesproken en worden er voorstellen geformuleerd zonder dat er veel verandert. Ligt uiteindelijk de oplossing niet in het werken met niveaugroepen i.p.v. met klassen. Waarom komen deze niveaugroepen er niet?
 • Kunnen de scholen en het OCMW niet preventief met elkaar samenwerken om in te spelen op de leermoeilijkheden bij kinderen uit sociaal achtergestelde gezinnen?
 • Hoe kunnen scholen in Herent samenwerken om het inclusief leren in Herent meer kansen te bieden. Is het mogelijk om het basisaanbod in Herent te organiseren? Deze vraag leek moeilijk te beantwoorden en bleef beperkt tot een voorstel: taalbad organiseren voor kinderen met taalproblemen.

Uit het gesprek bleek ook dat na het decreet nog veel onduidelijk is en dat de scholen hard moeten knokken om de nodige tijd, ruimte en middelen te krijgen voor de uitbouw van inclusief onderwijs.

 

Er volgen nog twee debatavonden:

Op 27 maart 2014: “Band tussen de school en de lokale gemeenschap”
Locatie: Toverveld, Overstraat 60, Veltem om 20u.

Op 31 maart 2014: “Dubbele schaalvergroting”
Locatie: Pastoor De Clerckschool, Pastoor De Clerckstraat 1 in Veltem om 20u.

 

Submit a comment

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s