InspirHerent: op weg naar duurzame ontwikkeling in Herent

Zeventig Herentenaars verzamelden op woensdag 11 november om te komen meedenken over hoe een duurzaam Herent er kan uitzien.

Duurzame ontwikkeling in de brede zin, niet alleen het milieu of de ecologische kant van ontwikkeling, maar ook de economische én de sociale kant ervan.
Mede-organisator Koen Neyens blikt met het hiernavolgende verslag terug op een bijzonder inspirHerende dag:

Het initiatief kwam van 7 gemeentelijke adviesraden, die hiermee een eerste keer intensief samenwerkten in een werkwijze die ze de “raden-generaal” noemden.
De GROSH, de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, had het thema naar voren geschoven en had alle adviesraden in de voorbereiding uitgenodigd. De ondernemersraad, ouderenadviesraad (OAR), milieuraad (MAR), mobiliteitsraad (GAMV), gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en de welzijnsraad gingen in op de uitnodiging.

DSCF2596InspirHerent: duurzame Herentse burgerinitiatieven 

Het was niet de bedoeling, maar het eerste deel van het programma begon bij kaarslicht, door een elektriciteitspanne in de grote zaal van GC De Wildeman.
De 70 deelnemers schoven in 3 inspiratierondes gezellig samen rond een 20-tal duurzame initiatieven die al bestaan in onze actieve gemeente. Eén voor één maakten deze initiatieven eerst in 1 minuut duidelijk waarvoor ze staan, om daarna meer uitleg te geven en in gesprek te gaan.

DSCF2602Hoeveslagerij Ten Halve legde uit hoe het stuk vlees duurzamer op het bord kan komen, terwijl iemand van zelfoogstboerderij De Wakkere Akker enthousiast vertelde hoe fijn het is om zelf groenten te gaan halen op het veld. Ook de Voedselteams in Herent waren present. Ze zorgen voor wekelijkse levering van groenten, fruit en veel meer uit de korte voedselketen.
De Carrefour Market in Herent, als supermarkt reeds langer voortrekker van fairtrade- en lokale landbouwproducten, ging in gesprek met de aanwezigen over de moeilijkheden om duurzaam te ondernemen in de supermarktwereld.

DSCF2614Vereniging Hiperion legde uit hoe ze duurzaamheid aan de man brengt via allerlei activiteiten en buurtcomité Winksele dorp kwam vertellen hoe een taart en een race rond de kerk de ontmoeting stimuleren in een buurt.
Fietsersbond Herent kwam trots uit de doeken doen hoe ze met het ontwerp van veilige fietsovergangen aan de brug van de E314 de prijs My Bikeworld wonnen en Autodelen inspireerde om minder auto’s te hebben door ze te delen met elkaar.

DSCF2664Hart boven Hard Herent kwam als platform van bezorgde burgers uitleggen hoe ze zelf ook beleidsvoorstellen uitwerken.
Het initiatief “3020 in 2030. De jeugd aan zet” gaf een stand van zaken na hun eerste brainstorm-event in 2013.
De deelstickers van het initiatief Samen(k)leven werden door Curieus uitgelegd en Transitie Herent (bekend van de Repair café’s) was zelfs aanwezig met een geefwinkel. Daardoor waren er kaarsen, toen het licht uitviel.

Herent Fair Trade Gemeente was er niet alleen met verse koffie en chocola, ook de campagne met de fairtradestraten en –ambassadeurs werd gepresenteerd door de altijd enthousiaste trekkersgroep. Wonen & Werken lichtte toe hoe er met sociaal zwakkere mensen aan duurzame land- en tuinbouw gedaan wordt in De Wikke aan de Benedictushoeve. Net als de leefgemeenschap van de Bereklauw in de Bieststraat, die ‘de Gosse’ in de jaren ’70 oprichtte, en die een (al dan niet tijdelijke) thuis biedt aan een diversiteit van mensen.

Welzijnszorg bracht ook die sociale dimensie van duurzame ontwikkeling aan, waarmee ze haar campagnes tegen armoede bij ons voert. En Guatewijs, de delegatie van leerkrachten van de 4 Herentse basisscholen die deze zomer naar Guatemala trok in het kader van de zusterband tussen gemeente Herent en de Q’eqchi-gemeenschap, had straffe voorbeelden bij van duurzaam leven.
Samenhuizen, Natuurpunt en de Open Bakker stonden op het programma, maar konden er door omstandigheden niet zijn.

DSCF2652De voormiddag, getiteld “InspirHerent” naar het inspirerende dat er al is in Herent, werd afgesloten door Tine Hens, Herentse journaliste en auteur van het boek “Het Klein Verzet”. Voor dit boek reisde ze in 2014 door Europa en bezocht er burgerinitiatieven die weerstand bieden tegen de heersende economie.
Nadien volgden nog enkele urgente oproepen: rond de burgerklimaattop die de provincie Vlaams-Brabant organiseert op 28 november, de Klimaatshow van Groen Herent op 17 november en de Klimaatmars in Parijs op 29 november, aan de vooravond van de VN-klimaatconferentie.
’s Middags was er verse soep, van pompoenen van de Wakkere Akker, ter plaatse gemaakt door Ria, Luc en Pixie. Een heerlijke duurzame lunchpauze.

Break wit

DSCF2697Radenronde: concrete acties bedenken 

In de namiddag stond de vraag centraal op welke manier elk beleidsdomein kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling. De deelnemende adviesraden hadden op hun vergaderingen al een eerste brainstorm gedaan over deze vraag.
Onder begeleiding van Pascal Cools van Flanders DC, de organisatie die creatief Vlaanderen ondernemender wil maken en ondernemend Vlaanderen creatiever, bedachten de deelnemers in 6 groepjes concrete ideeën op 6 beleidsdomeinen:

1) mobiliteit en ruimte
2) milieu en klimaat
3) werk en ondernemen
4) welzijn-ouderen-jeugd-kinderen
5) cultuur-sport-bibliotheek
6) ontwikkelingssamenwerking

DSCF2693Het leverde per thema tientallen ideeën op. Hierop werd in een volgende ronde gestemd en in een laatste ronde werd uit de topideeën één actie gekozen om concreet uit te werken in een projectfiche.
Het knappe resultaat hiervan werd op een poster aan de volledige groep gepresenteerd: 6 voorstellen die eigenlijk meteen kunnen gerealiseerd worden.

De namiddag werd afgesloten met zelfgebakken cake en een laatste glas lokaal Veltems bier (Bueckenholt), want dat hadden de deelnemers verdiend.

DSCF2757Hoe verder met al die ideeën ?

Er zijn de 6 uitgewerkte voorstellen van topideeën, er zijn tientallen andere voorstellen op de 6 beleidsdomeinen en er zijn nog voorstellen die reeds in de verschillende adviesraden bedacht zijn. Allemaal voorstellen om Herent duurzamer te maken ! Van onschatbare waarde.
De deelnemende raden gaan deze ideeën verder verwerken, terugkoppelen en bespreken in de respectievelijke raden. Ook de adviesraden die niet aanwezig waren, worden hierin betrokken.
De deelnemers krijgen een verslag en worden uitgenodigd om mee te werken aan de uitwerking van ideeën. En ook de politici en het Herents gemeentebestuur krijgen de voorstellen, al dan niet in een gezamenlijk advies.

En de Herentenaars: ze worden allemaal uitgenodigd om samen met de raden, de verenigingen, de wijken, de politici, het gemeentepersoneel en het bestuur op weg te gaan naar een duurzaam Herent.

Met dank aan alle deelnemers, aan GC De Wildeman voor alle ondersteuning, aan Herent-in-beeld voor de herinnering in foto’s.

Koen Neyens

InspirHerent

Submit a comment

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s