Speelplein en kinderopvang worden bouwgrond

 

In Veltem komen de speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang aan de Haachtstraat op de helling. Het gebouw en de rondom liggende terreinen komen immers in handen van een projectontwikkelaar.

‘Voor de jeugd- en kinderwerking is geen garantie op de toekomst. Er is zelfs nog geen zicht op een alternatief.’, zegt Stef Tosseyn (Herent-21).
De voltallige Herentse oppositie (Groen, Herent-21 en Open VLD) trekt dan ook over de partijgrenzen heen aan de alarmbel.

Grondenruil
Op de gemeenteraad van 16 februari 2016 stond de grondenruil geagendeerd waarbij de speelpleinwerking aan de Haachtstraat plaats moet maken voor een nieuwbouwproject van 31 woningen en meer dan 50 autoparkingen. ‘Bij dit bouwproject zijn erg veel vragen te stellen. En waar de speelpleinwerking naartoe moet, is een raadsel’, zegt Tosseyn.

De Herentse jeugd maakt zich al langer zorgen over dit dossier en voor de gemeenteraad ontvingen alle raadsleden nog een communiqué van de jeugdraad waarin deze haar grote bezorgdheid uitdrukt (zie deze link). ‘De behandeling op de gemeenteraad toonde op pijnlijke wijze aan wat er mis is met het agendapunt zelf en per extensie ook met het hele bestuur’, meldt de oppositie.

Vertrouwen in bestuur
‘Schepen Forceville (CD&V) ontweek alle inhoudelijke vragen en beperkte er zich toe te blijven herhalen dat iedereen er maar op moet vertrouwen dat het college van burgemeester en schepenen een oplossing zal vinden’, aldus Tosseyn. ‘In onze ogen is het dus duidelijk dat er momenteel hélemaal geen concreet alternatief is…’

De oppositie is ook ontevreden over de onvolledige informatie die men kreeg: ‘Juridisch advies over de wettelijkheid van een grondenruil met opleg ontbrak, het schattingsverslag eveneens’.

Het klinkt inderdaad raar: beslissingen die genomen worden zonder een volwaardig alternatief dat afgetoetst is met alle betrokkenen. ‘De jeugdraad, de speelpleinwerking, de bewoners en de betrokken ouders… iedereen wordt in dit verhaal gewoon buitenspel gezet’, besluit Tosseyn.

‘We krijgen meer en meer de indruk dat men telkens opnieuw de oppositie voor voldongen feiten wil plaatsen’, vertelt Stef Tosseyn. ‘Nochtans is het onze bedoeling om constructief mee te kunnen denken. Een gemeente leefbaarder maken doe je niet enkel door ja of neen te stemmen op de gemeenteraad’.

Dialoog ontbreekt
‘Vanuit de oppositie stellen we vast dat na onze vorige gezamenlijke persmededeling het bestuur in Herent er nog steeds niet in slaagt om via dialoog met de betrokken partijen en met de gemeenteraad tot gedragen oplossingen te komen’, stelt men. ‘Wat de oppositie vooral mist is een duidelijke toekomstgerichte visie waarbinnen het bestuur haar beslissingen neemt . Groen, Herent-21 en Open VLD herhalen dat het zo niet verder kan en zullen ook in dit dossier alle mogelijkheden benutten om zich verder te verzetten tegen deze gang van zaken’.

UPDATE woe 17/2 15u40:

Reactie van het gemeentebestuur:
‘Deze ruil biedt op middellange termijn kansen voor de verdere ontwikkeling van school en speelplein. Daarbij verandert er niets aan de werking van Hib-Hop en speelplein. Paasvakantie, zomer en herfst 2016 gaan door zoals gewoonlijk.

Ook in de toekomst blijft de organisatie van de voor- en naschoolse opvang in Toverveld en de gemeentelijke speelpleinwerking verzekerd.
 
Zodra er meer nieuws is over het verdere verloop van dit project, worden de belanghebbenden verder geïnformeerd.
Het bestuur benadrukt zijn intentie tot het verder verbeteren van de speelpleinwerking en de schoolinfrastructuur. Mogelijk kunnen er zo in de nabije toekomst extra lokalen ter beschikking komen die ook door verenigingen kunnen gebruikt worden’.

 

 

Submit a comment

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s